El Clásico

special

Foto: Greenwich Photography (CC-by-2.0)

På en café i Madrid sitter fem gode venner fra rundt om i Europa. Glass tømmes og fylles. Samtalen går fra spanske spådommer om EUs økonomi og tyske visjoner om et samlet Europa, til vidløftige debatter om etikk og de filosofiske argumentene for og imot uhjelp.

Vi dreier inn på klimaproblematikken, og jeg gjør den ubehagelige oppdagelsen at av fire av mine beste venner påstår alle unntatt én at klimaendringer er en myte. Bedre blir det ikke av at alle data og argumenter som legges frem møtes med avfeininger som “I don’t believe in the climate scientists”, “It’s all about politics” og direkte usannheter som “I’ve heard 90 % of climate scientists don’t believe it themselves”.

Jeg mister besinnelsen, forlater fornuftsargumentasjonen og appellerer til følelser: “On every question even remotely related to science, you trust my every word without question. Why don’t you believe me now, when I present you with the evidence for climate change? I don’t CARE if you don’t believe in the climate scientists – why don’t you believe in ME?!”

Høye røster demper seg. Blikk søker bord. En jurist fra Bremen bryter stillheten, uten å ta øynene vekk fra glasset med Amstel på bordet foran seg:

“Because I don’t want to change my life.”

Samtalen går raskt videre til fotball, nærmere bestemt El Clásico, der vår vertsby lider et sviende 3-1 nederlag mot erkerivalen Barcelona.

Dagens utfordring går til alle som er interessert i endringsledelse og endringskommunikasjon: Hvordan får man til en endring dersom problemet ikke er manglende oppmerksomhet på problemet eller fravær av gode visjoner om hvordan man når målet, men en grunnleggende motstand mot endring i seg selv?

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

About Kristoffer Robin Haug

Kristoffer jobber primært med energi, miljø og teknologi i GK - særlig innen samfunnskommunikasjon. Han har en mastergrad i Materialer, Energi og Nanoteknologi fra UiO.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Norsk klimanettverk » El Clásico - 23. april 2012

    […] er en lettere omskrevet versjon av et innlegg publisert på bloggen GKforum) […]