Deling er makt!

Kunnskap er ikke lenger makt, deling av kunnskap er den nye maktfaktoren.

GKs  internasjonale nettverk Ketchum, har intervjuet og analysert et 60-talls store amerikanske- og internasjonale bedrifter om deres forhold til sosiale medier og –verktøy, og funnene er tydelige:

 • Halvparten av selskapene bekrefter at lederes engasjement i sosiale medier har resultert i økt verdi i form av et tydeligere og mer synlig lederskap.
 • Det er en økende trend å flytte fokuset over fra å telle visninger (likes, klikk, etc) til å måle kvaliteten på de relasjonene som eksisterer i de forskjellige sosiale nettverkene – mot både interne- og eksterne  målgrupper.
 • Sosiale plattformer er i ferd med å bli integrert inn i interne forretningsprosesser for å forbedre intern samhandling, beslutningsprosesser, åpenhet, innovasjon og initiativer.
 • Bedriftene i undersøkelsen har blant annet brukt sosiale mekanismer internt for:
  • Deling og bedre utnyttelse av intern ekspertise
  • Økt samhandling, dialog og kommunikasjon
  • Økt deltagelse i interne initiativer

Selskapet SAS Institute er brukt som et veldig godt eksempel på hvordan sosiale mekanismer har bidratt til å styrke virksomhetens kultur hvor de ansatte er mer enn bare ansatte.  Gjennom deres eget interne sosiale nettverk The Hub, som er en Facebook-lignende applikasjon, har de klart å trekke med seg nesten 70 prosent av selskapets 12,000 ansatte på global basis, hvor det har blitt etablert over 900 forskjellige interessegrupper basert på både personlige og jobbrelaterte interesser. Ledelsen i SAS Institute bekrefter selv at The Hub har vært en aktiv årsak til at selskapet blant annet har vært kåret til den beste arbeidsplassen to ganger de siste tre årene på Fortunes liste over de beste 100 arbeidsplassene. I Norge har også SAS Institute vunnet tilsvarende konkurranse gjennom Great place to work-undersøkelsen.

Les mer om Ketchum-undersøkelsen her.

Her har norske virksomheter mye å lære, og mye å hente. Mens kunnskap tidligere var makt, er den nye maktfaktoren evnen til å dele informasjon, kunnskap og erfaring. Verktøyene finnes. Skal vi ta dem i bruk sammen?

Hans-Petter Nygård-Hansen

Leder digital kommunikasjon og sosiale medier/Geelmuyden.Kiese

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Trackbacks/Pingbacks

 1. Sosiale medier, en ny kilde til inspirasjon | Ingfrid Landsnes - 11. januar 2013

  […] Et av mine første innlegg på FB siden min viste til et blogginnleggg som omhandler nettopp Deling av kunnskap hvor Hans-Petter Nygård-Hansen @hpnhansen ser på hvordan delingskulturen i Sosiale Medier gir […]